Spring til indhold
HomeKontraktenheden

Internationalt samarbejde

Få viden om, hvordan du bedst sikrer din forskning og resultater

Internationalt samarbejde

Få viden om, hvordan du bedst sikrer din forskning og resultater

Eksportkontrol og sanktioner på Aalborg Universitet

Når AAU samarbejder internationalt, gælder der en række eksportrestriktioner og sanktioner, vi skal overholde.

Kontraktenheden understøtter universitetets fakulteter og institutter med at sikre, at AAU overholder disse regler. Dette sker blandt andet ved, at vi foretager eksport risikovurderinger, når AAU indgår aftaler om internationalt samarbejde på udvalgte forskningsområder.

Udvalg om retningslinjer for 
internationalt forsknings-  og innovationssamarbejde - URIS

Danske universiteter skal være med til at skærpe den danske tilgang til forskningssamarbejder med internationale parter. Ender forskning i de forkerte hænder, kan det få store og skadelige konsekvenser. Det er derfor vigtigt at skabe den rette balance, så universitetet og du som forsker kan arbejde så åbent som muligt og så lukket som nødvendigt.

Udvalget om Retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde, også kaldet URIS-anbefalinger, har fastsat nogle anbefalinger, vi skal følge, så vi som universitet kan beskytte vores forskning og resultater af denne. 

Implementering af de nationale retningslinjer for sikkerhed omkring internationale forsknings- og innovationssamarbejder - URIS er godt i gang på AAU. Senere i år bliver der lavet en hjemmeside med information og vejledning om AAU’s procedurer på området. Indtil den er klar, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Ulla Kær Olesen, hvis du har spørgsmål.