Spring til indhold
HomeKontraktenheden

AAU STANDARD­AFTALER TIL FORSKNINGS­­SAMARBEJDE

På Aalborg Universitet danner standardaftalerne den juridiske ramme for forskningsprojekter.

AAU STANDARD­AFTALER TIL FORSKNINGS­­SAMARBEJDE

På Aalborg Universitet danner standardaftalerne den juridiske ramme for forskningsprojekter.

VORES STANDARDAFTALER

Ethvert godt samarbejde starter med en god forventningsafstemning.  På Aalborg Universitet danner standardaftalerne den juridiske ramme for forskningsprojekter. Standardaftalerne er et godt udgangspunkt, når du som forsker skal deltage i et forskningsprojekt. Det er de dels, fordi de giver åbenhed omkring de aftalevilkår, der kan forventes i et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet - dels fordi indholdet på forhånd er juridisk godkendt. 

Du finder vores standardaftaler nedenfor

Samarbejde med danske parter

Forskningssamarbejde - Én ekstern part
Aftalerne er forbeholdt forskningssamarbejde med danske parter. Du finder vores vejledning til aftalerne nedenfor.
Aftale - Patenterbare resultater kan ikke opstå
Samfinansieret Forskning Uden Patenterbar Forgrundsviden
Bilag 2 - Projektbeskrivelse
Bilag 2 Projektbeskrivelse
Bilag 3 - Budget
Bilag 3 Budget

Samarbejde med danske parter

Forskningssamarbejde - Flere eksterne parter
Aftalerne er forbeholdt forskningssamarbejde med danske parter. Du finder vores vejledning til aftalerne nedenfor.

Vejledning til forskningssamarbejde med danske parter

Som universitet har vi nogle regler, vi opererer under. Det betyder, der er ting, I på instituttet skal sørge for at afklare med samarbejdsparter, når I starter et forskningssamarbejde. De ting I skal være opmærksomme på, har vi samlet i to vejledninger:

Vejledning til institutterne: Når I samarbejde med eksterne parter om forskningVejledning til samarbejdsparter: Når I samarbejder med AAU om forskning

Samarbejde med en offentlig institution

Institutionsaftale
Bilag 1 - Projektbeskrivelse
Bilag 1 Projektbeskrivelse
Bilag 2 - Budget
Bilag 2 Budget

Samarbejde med udenlandske parter

Forskningssamarbejde
Collaboration agreement - One external party
Collaboration Agreement On Public Research
Appendix 3 - Budget
Appendix 3 Budget
Collaboration agreement - Two or more external parties
Collaboration Agreement On Public Research Multiparty
Appendix 3 - Budget
Appendix 3 Budget Consortium

Konsulent-aftale

Konsulentaftale - Indtægtsdækket virksomhed
Konsulentaftale
Standard Konsulentaftale
Bilag 2 - Projektbeskrivelse - Dansk
Bilag 2 Projektbeskrivelse Konsulentaftale

NDA

Hemmeligholdelsesaftale - NDA
Agreement
Standard NDA

Erhvers-ph.d.

Erhvervs-ph.d projekt
Aftale - Projekt støttet af Innovationsfonden
Industrial PHD Project Agreement IFD
Erhvervs ph.d. - Projekt uden støtte fra Innovationsfonden
Industrial Phd Project Agreement

Selvfinan­sieret ph.d.

Selvfinansieret ph.d. projekt