Spring til indhold
HomeKontraktenheden

Forskningsetisk Komité på AAU

Forskningsetisk Komité er med til at sikre, at forskningsaktiviteter på AAU overholder visse etiske standarder - og derved med til at kvalitetssikre forskning.

Forskningsetisk Komité på AAU

Forskningsetisk Komité er med til at sikre, at forskningsaktiviteter på AAU overholder visse etiske standarder - og derved med til at kvalitetssikre forskning.

God forskningsetik på Aalborg Universitet

Forskningsetik handler ikke alene om at overholde regler og retningslinjer - men om alle aspekter af en forskningsaktivitet; lige fra en forskningside tager form til konsekvenserne af den. 

Med Forskningsetisk Komité opprioriterer AAU forskningsetik. Med den er  der skabt et fundament, der sikrer ensartet og forsvarlig struktur for forskningsetisk vurdering og godkendelse af forskningsaktiviteter på AAU.

Forskningsetisk Komité behandler forskningsaktiviteter, som berører forskningsetiske aspekter. En forskningsetisk godkendelse betyder, at forskningsaktiviteter overholder visse etiske standarder. Og i sidste ende er den med til kvalitetssikre forskning.

Forskningsetiske godkendelser er obligatoriske 

Mange typer af forskningsaktiviteter kan rejse forskningsetiske spørgsmål, og stadigt flere forskere oplever at blive mødt af krav om forskningsetiske godkendelser. Det er nødvendigt, at forskning lever op til gældende forskningsetiske principper inden for de specifikke fagområder.

Derfor skal forskningsaktiviteter på AAU, der rejser forskningsetiske spørgsmål og er påbegyndt efter 1. maj 2023, have en forskningsetisk godkendelse. Til dette har har AAU udviklet en digital løsning til anmeldelse af forskningsaktiviteter. Den afklarer nemt de forskningsaktiviteter, som medfører etiske overvejelser.

Vi har samlet vejledning og hjælp på hjemmesiden forskningsetik.aau.dk Det er også her, du som forskere på AAU finder den digitale løsning til anmeldelse af forskningsaktiviteter.

Forskningsetiske godkendelser er obligatoriske 

Mange typer af forskningsaktiviteter kan rejse forskningsetiske spørgsmål, og stadigt flere forskere oplever at blive mødt af krav om forskningsetiske godkendelser. Det er nødvendigt, at forskning lever op til gældende forskningsetiske principper inden for de specifikke fagområder.

Forskningsetik.aau.dk